Инструмент (hind +km)
Kleenoil KU85 filtreerimisseade
25 eur/öp.

15 eur/öp
Tekstiilipesur
20 eur/öp
Põrandahooldusmasin
25 eur/öp
Vee- ja tolmuimeja
10,00 eur/öp
Survepesur
10,00 eur/öp
Kompressor
7,00 eur/öp
Oksapurustaja -40mm oks
13,00 eur/öp
Elektrilised hekikäärid
7,00 eur/öp
Redel
5,00 eur/öp
Garaaži tungraud 1,5 T
10,00 eur/öp
Survepihusti pesuainele
2,00 eur/öp
Kütuse ja õli käsipump vaadile
7,5 eur/öp
Tühi 200L vaat
   
В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ОТСУТСТВУЕТ, СВЯЖИСЬ С НАМИ И МЫ НАЙДЕМ РЕШЕНИЕ!

VAJADUSEL AITAME SOETADA ERINEVAID PESUSAINEID!


RENDIAEG, RENDITASU

 • Arvestuslik rendiaeg algab sõltumata kellaajast renditud vara rendilevõtjale väljastamise päevast ja lõppeb päeval, mil see tagastatakse rendiandjale, nimetatud päevad kaasa arvatud, kui ei ole  teisiti kokku lepitud.
 • Rendiaja sisse ei arvestata pühapäevi ja riiklikke pühasid, kui ei ole teisiti kokku lepitud.
 • Kui tähtajalise rendilepingu korral rendilevõtja pikendab rendiaega ilma rendileandja nõusolekuta, lisandub lepingujärgse tähtaja ületanud iga päeva renditasule 10%.
 • Renditasuks on hinnakirjajärgne või kokkulepitud hind, mis fikseeritakse lepingus.
 • Renditasu makstakse vastavalt kokkuleppele ette või peale seade tagastamist kas sularahas või ülekandega 7 päeva jooksul peale arve väljastamist. Tähtajaks tasumata arvete korral on rendileandjal õigus sisse nõuda viivistasu 0,5% iga viivitatud päeva eest.
 • Rendileandjal on õigus nõuda renditava vara eest rentijalt tagatisraha, mis peale vara tagastamist tagstatakse kogu ulatuses rentijale.
 • Renditasu ei sisalda kulutusi renditud vara transpordile, monteerimisele ning kulusid kütusele, määrdeainetele ja elektrienergiale.
VASTUTUSED, KOHUSTUSED
 Rendileandja on kohustatud väljastama töökorras seadme. Renditud seade loetakse töökorras olevana väljastatuks, kui sellekohaseid pretensioone ei ole rentnik esitanud sama tööpäeva jooksul.
 • Rendileandja ei vastuta tööohtuseeskirjade ja kahjude eest, mida renditud vara võib põhjustada vääral kasutamisel rentniku poolt.
 • Renditud vara hävimesel või kadumisel on rentnik kohustatud hüvitama rendiandjale asemele ostetava uue vara maksumuse.
 • Rentnik on kohustatud hüvitama kahju, mis on tekkinud renditud vara hooletu või väära kasutamise korral.
 • Rentnikul ei ole õigus ilma rendileandja loata loovutada kolmandatele isikutele rendilepingut ja renditud vara.
 • Rentnik on kohustatud renditud vara tagastama puhastatult, vastasel korral tuleb tal tasuda puhastuskulu.(oleneb määrdumise ulatusest)
 • Kui rentnik rikub renditingimusi on rendileandjal õigus leping ühepoolselt lõpetada, kusjuures rendileandja ei pea tagastama ettemakstud renditasu.
 • Kõik rendilepingust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.